cordial

Coaching & personlig udvikling

"There is a reason we are here!"

Life Coach og Personlig udvikling

Vision:

Bliv din egen bedste ven, tro på dig selv, skab balance i krop og sind, styrk dit mod og opnå ro i dit indre.

Målgruppe:

Mennesker, der ønsker at have en god indre fornemmelse i krop og sind, at styre sit eget liv, have balance og mod til at stå i sig selv som menneske i pressede situationer.

Kompetenceområder:

Gennem aktive samtaler at coache mennesker til at opdage nye og andre muligheder, til at tro på sig selv og styrke sit selvværd.

Træne mennesker til at mærke og opleve sin egen styrke og gennemslagskraft, når de står overfor en situation, som føles besværlig. Give dem redskaber til at tage styring af samtalen, positivt, trygt og bestemt, så begge parter oplever sig som vindere.

Coache ledere i at bruge sin optimale gennemslagskraft i kommunikation med andre, og samtidig bevare sin troværdighed.

Gennem coaching skabe opmærksomhed på, hvornår stress og depression kan indtræde, som et resultat af et ophobet pres i livet, samt give værktøj til hvordan stress og depression kan forebygges.

Med visionen som drivkraft, arbejder jeg som Coach, Foredragsholder og Kursusleder. Min kompetence er tilegnet igennem uddannelse samt mange års erfaring som leder og udviklingskonsulent såvel i Danmark som i udlandet. Sideløbende arbejder jeg med området Esoteriske Filosofi (betyder: det, som er uudforsket, det som er i fremtiden), som bidrager til at få et helhedssyn på menneskers ressourcer i krop og sind.

Priser:

Pris pr. session: 850,- kr.

Nickie Neye

Cordial bliver drevet af Nickie Neye

Følg Cordial på Facebook: