cordial

Coaching & personlig udvikling

"There is a reason we are here!"

”Bliv din egen bedste ven, tro på dig selv og styrk dit mod.”

Life Coach, Mentor, Personlig udvikler

Jeg arbejder som Life Coach, Mentor, Foredragsholder og Kursus leder. Min kompetence er tilegnet gennem mange års erfaring som leder og udviklingskonsulent såvel i Danmark som i udlandet.

Vision:

Som Life Coach og Mentor, at støtte og træne enkelt personer og teams til at nå personlige og professionelle mål og udviklingstrin, der fører til større personlig styrke, stærkere gennemslagskraft, mere tilfredshed i livet samt øgede resultater.

Målgruppe:

Cordials klientel er personer, der ønsker at være leder i sit eget liv, ønsker egen personlig udvikling og støtte som leder og medarbejder i danske og internationale virksomheder.

Min overbevisning:

Mennesker har alle de ressourcer de har brug for, til at nå sine mål og skabe succes i livet og på jobbet.

Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.

At forklare er at fornægte modtagerens intelligens, at spørge er at erkende den.

Kompetenceområder:

Life Coach og Mentor for ledere, medarbejdere og organisationer, der ønsker hurtig udvikling.

Life Coach og Mentor for ledergrupper og medarbejdergrupper med det formål, at skabe fælles målsætninger, fælles værdigrundlag og engagement.

Coacher mennesker til at opdage nye veje samt styrke viljen til at overskride egne mentale begrænsninger, for derigennem at skabe en større platform at stå på.

Træner mennesker til at blive opmærksom på, hvornår stress og depression kan indtræde, som et resultat af et ophobet pres i livet, samt give værktøj til hvordan stress og depression kan forebygges.

Træner ledere i at bruge sin optimale gennemslagskraft i kommunikation med sine medarbejdere, og samtidig bevare sin troværdighed.

I samarbejde med Merete Norup fra konsulentfirmaet Midano, tilbyder vi workshops og temamøder med fokus på bl.a. øget livskvalitet såvel privat som i arbejdslivet, giver ideer til øget selvværd, forebyggelse af stress og depression, opnå succes gennem måden vi tænker på og skabe optimal gennemslagskraft.

Cordial baserer al udvikling og træning på egne cases, intensiv personlig træning, åben og ærlig feedback. Erfaringen viser, at dette skaber hurtige og effektive forandringer og fremskridt for mennesker og virksomheder.

Priser:

Pris pr. session (1-1½ time) : 750,- kr.
5 sessioner forudbestilt og betalt : 3.500.- kr.
10 sessioner forudbestilt og betalt: 6.500,- kr.

Nickie Neye

Cordial bliver drevet af Nickie Neye

Følg Cordial på Facebook: